odohurtado.com

Bibliografia exhaustiva d'Odó Hurtado: obra i crítica de l'obra

Odó Hurtado (Barcelona, 1902-1965) advocat, polític
i escriptor exiliat a Mèxic.

Odó Hurtado va néixer a Barcelona el 1902, fill d'Amadeu Hurtado un eminent advocat i important figura pública del tombant de segle, Odó va seguir els estudis de dret a la Universitat de Barcelona, per després exercir l'advocacia per tradició familiar i gust personal. Cap als anys 30 va iniciar una curta carrera política, va ser elegit regidor i tinent d'alcalde de Barcelona per Acció Catalana Republicana i des d'aquest càrrec va viure de prop els Fets d'Octubre del 1934, pels quals va ser empresonat al vaixell Uruguay.

Arran de la Guerra Civil Espanyola, es va exiliar a París i més tard es va instal·lar a Mèxic. A la ciutat de Mèxic va començar per treballar a la Librería Misrachi, feina que compaginava amb la de traductor, fet que va despertar en ell un interès per l'escriptura que fins a aquell moment s'havia reduït a la figura del lector. A Mèxic progressa econòmicament en els negocis de banca i en la indústria, a més col·labora de manera assídua en publicacions, especialment a la revista Pont Blau, on publica els primers contes. Entre els amics de l'exili mexicà hi destaquen els escriptors Vicenç Riera Llorca, Josep Ma. Miquel i Vergés, i Tísner, així com també Eduard Ragasol, Lluís Moles, Jaume Anton Aiguader, Dalmau Costa, Enric F. Gual, Jeroni Bertran, etc.

Hurtado escriu narracions curtes que tenen sovint com a element característic l'interès pels personatges femenins, com és el cas del recull de contes Unes quantes dones,

Premi Narcís Oller, i de les seves novel·les: L'Araceli Bru (1958) (Premi Fastenrath), Es té o no es té (1958), Un mite (1959) La condemna (1961) i Desarrelats (1964), finalista del Premi Sant Jordi. En aquestes obres de prosa entenedora i estil volgudament clar, es desenvolupen els retrats psicològics de les protagonistes femenines en ambients burgesos barcelonins. A més de les novel·les, va deixar inèdites les obres de teatre Vendaval i Sinceritat, que van ser portades a escena a Mèxic.

Odó Hurtado va morir el 27 de juliol de 1965 en un dels viatges a Barcelona relacionats amb la seva vocació tardana d'escriptor i destinats a preparar la seva tornada definitiva de l'exili.

Odó Hurtado és un narrador que va començar a escriure massa tard i que va morir massa jove per poder deixar una empremta més sòlida en la història de la novel·la catalana. La predilecció pels retrats psicològics femenins i els ambients burgesos de la Barcelona de preguerra en fan un escriptor de l'exili de difícil classificació.

Lluís AGUSTÍ