odohurtado.com

Bibliografia exhaustiva d'Odó Hurtado: obra i crítica de l'obra

La condena: novela
Traducció de Nuria Parés. Mèxic: Buenos Aires: Hermes, 1963. 256 p.